تبلیغات
یک وبلاگ کوچک - ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺼﺎﻭیر بسیار ﺟﻨﺠﺎلی ﺍﺯ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ!! + عکس

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺼﺎﻭیر بسیار ﺟﻨﺠﺎلی ﺍﺯ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ!! + عکس

جمعه 13 خرداد 1390  11:09 ق.ظ

نوع مطلب :معروف ترین افراد ایران و جهان ،

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺼﺎﻭیر بسیار ﺟﻨﺠﺎلی ﺍﺯ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ!! + عکس

http://harfeno.com/images/docs/000001/n00001470-r-b-000.jpg

انتشارﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﺍﺯﺑﺎﺭﺍﮎ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﺷﻤﭙﺎﻧﺰﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺋﯽ ﻣﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﺟﻨﺠﺎﻝ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺳﯽ ﺍﻥ ﺍﻥ ،ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺷﻤﭙﺎﻧﺰﻩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﺭﻟﯿﻦ ﺩﺍﻭﻧﭙﻮﺭﺕ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺤﻠﯽ ﺣﺰﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﺭﯾﻨﺞ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯼ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﯾﻦﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ،ﻣﺎﺭﻟﯿﻦ ﺩﺍﻭﻧﭙﻮﺭﺕ ﺿﻤﻦ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﺼﺪ ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺮﺍ ﺳﺮﮔﺮﻡﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 
http://harfeno.com/images/docs/000001/n00001470-r-b-000.jpg
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪﺑﺎﺭﺍﮎ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﺍﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺨﺸﺶ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐﺑﺎﺭﺍﮎ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

تعداد بازدیدهای این مطلب :: بازدید

نوشته شده توسط: jolbak3 | آخرین ویرایش:- | نظرات ()

برچسب ها: اوباما ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺼﺎﻭیر بسیار ﺟﻨﺠﺎلی ﺍﺯ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺼﺎﻭیر بسیار ﺟﻨﺠﺎلی ، ﺍﺯ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ، عکسهای اوباما ، مدلهای لباس زن اوباما ، خانواده اوباما ، عکس::اوباما در آغوش یک شامپانزه ، عكس اوباما روی دستمال كاغذی ، عکسهای خانواده اوباما ، بیوگرافی اوباما ، دختران اوباما ، اوباما و همسرش ، عکسهای جدید اوباما ، عکسهای زمان دانشجویی اوباما ، ﻣﺎﺭﻟﯿﻦ ﺩﺍﻭﻧﭙﻮﺭﺕ ، هیلاری کلینتون و باراک اوباما ، عکسهای اوباما در جشن هالووین ، عكسهای منتشر شده از باراك اوباما ، مدل های بارانی زن اوباما ، عکس/ اوباما از بچگی تا عروسی ، زن اوباما ، عکس اوباما ، عکس دختر ، عکس خانه اوباما ، عکس زن اوباما ، عکس سوتی اوباما ،